Lukk
Norway — NN
Justere
Menu

ORYX®, INTELLIGENTE LØSNINGER FOR BESKYTTELSE AV PERSONER OG EIENDOM

I tilfelle av en brann er vanligvis mennesker i fare. I tillegg blir objekter ødelagt og bygningen er ubrukelig.

Passiv brannbeskyttelse består av en serie av forebyggende tiltak som sikrer at en bygning over en viss tid kan motstå brann.

De tre oppgaver innen passiv brannbeskyttelse:

1. hindre eller begrense spredning av brann, røyk og varme

2. opprettholde stabiliteten i bygg og anlegg i stor grad

3. garantere sikre rømningsveier i den brennende bygningen

Fire kriterier for passiv brannbeskyttelse:

• KAPASITET (R for Resistance)

Et bygningselement som er utsatt for brann og mekanisk belastning, må bevare dens støttende funksjon. Konstruksjonen må ikke bryte sammen når de utsettes for varme eller danne sterke misdannelser.

• Område TETTING (E for etancheite)

Et separat element som er utsatt for en brann, må ikke ha noen åpninger eller sprekker, slik brann og gass ikke kan trenge igjennom. Også varmestrålingen må oppfylle visse krav.

• Varmeisolering (I for isolasjon)

Dette kriterium angir hvordan et element kan begrense temperaturøkningen på brannsiden, og dermed reduserer faren for eventuell brann.

• Røyktetthet (S for smoke)

En brannsikker skille må i tillegg til brannen også begrense røyk. Evnen til å begrense røyktettheten utføres basert på en " røyklekkasje " test ved romtemperatur og høy røykgasstemperatur.

Mer informasjon om våre produkter